Egenbolaget i Sverige AB har sitt säte i Falun. Bolaget startades av Benny Wedberg 2014. Benny Wedberg är civilekonom och redovisningskonsult. Han har jobbat med ekonomi sedan mitten på 1980-talet och varit egen företagare sedan 1999.

Han har varit anställd på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, där han varit VD, ansvarig för kursutveckling och även kursledare. Han har också suttit i styrelsen för BAS, som har som ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen som används av i princip alla svenska företag och organisationer.

Sedan 2009 driver Benny Wedberg redovisningsbyrån Vitalium Ekonomikonsult AB.

Egenbolaget i Sverige AB, org.nr. 556988-2052
Sturegatan 87 (Gamla Brandstation)
791 60 Falun
023-122 50