Välkommen till Egenbolaget!

  • Har du inte eget företag kan du ändå genomföra uppdrag och fakturera genom oss.
  • Du kan få din egen logga på fakturan
  • Du kan få fakturerat såväl arvode som material och produkter
  • Vi har arbetsgivaransvaret. Du behöver ingen F-skatt.
  • Vi hanterar skatter, avgifter och moms.
  • Du slipper ägna dig åt tidskrävande administration, bokföring och deklaration.
  • Du bestämmer själv arvodet och betalningsvillkor för dina uppdrag.
  • Du är försäkrad via oss, ansvars-, liv- och olycksfallsförsäkring samt möjlighet till pensionsförsäkring.
  • Semesterersättning på 13%

Hur mycket får jag ut?